• کسب رتبه اول و دوم مسابقات استانی خوشنویسی انجمن خوشنویسان قم توسط دانش آموزان دبستان شهید چاهی ۱- علی حسینی کسب رتبه اول خوشنویسی استان قم ۲- محمد زارعی زیاری [...]

  • به نام خداوند جان آفرین         حکیم سخن در زبان آفرین با سلام خدمت تمامی دوستان وب سایت دبستان شهید محمد چاهی راه اندازی شد .